Dr. Sp.sc. Ieva Kundziņa

Fizioterapeite, Fitnesa Trenere, Fitnesa studijas VingroSev īpašniece

ieva@vingrosev.lv


Pareizi veikta kustība priecē un dziedē, izjutīsim šīs sajūtas, vingrojot kopā!

Dr. Sp.sc. Ieva Kundziņa

Izglītība

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

pedagoģijas doktora akadēmiskais grāds „Sporta zinātnē”.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds „Sporta zinātnē”.

 

Rīgas Stradiņa universitāte

Rehabilitācijas fakultāte 

             bakalaura grāds fizioterapijā            

SIA „Vingrojam kopā” valdes priekšsēdētāja.

 īpašniece

 

 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, anatomijas pasniedzēja.

 

Vieslektore EDUSPORT, Summer School, Rimini, Itālija.  /2011. gada 6.-11.jūnijs                       

„Joker klubs” - fizioterapeite, vecākā trenere / 2005. septembris – 2012. jūlijs       

 

Rīgas 2. Slimnīca - fizioterapeite.    / 2006. septembris - 2008. februāris        

Publikācijas

Kopējais skaits 10, tajā skaitā:

 

Raksti zinātniskos žurnālos:

 • Kundzina I., Grants J. RELATIONSHIP BETWEEN BETA ENDORPHINS AND EMOTIONAL STATE IN PHYSICALLY ACTIVE INDIVIDUALS AGED 45 - 55 (A report on a pilot study). Pieņemta publikācijai „Polish Journal of Sport and Tourism”.
 • Litwiniuk A., Barczyński B.J, Jagiełło M., Cieśliński R., Wieliczuk E.H., Daniluk A., Grants J., Kundzina I. “THE CHOSEN ELEMENTS OF LIFESTYLE OF THE POLISH STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND LATVIAN STUDNETS OF ACADEMY OF SPORT EDUCATION”. Iesniegts publicēšanai Archives of Budo. IMPACT factor 0.885.
 • Kundziņa I., Grants J. Sedentary living and the level of physical activity in Latvia: analysis and problem. LASE Journal of Sport Science, 2011, Vol.2, No.1, P. 80 - 87.  Publikācija ir iekļauta zinātnisko publikāciju datu bāzē “Index Copernicus”, pieejama internetā: http://journal.lspa.lv/files/Archive/Journal_2011_2_1.pdf

 

Publicēti konferenču materiāli:

 • Kundziņa I., Grants J. Physical activity and sedentary living in Latvia. Book of Abstracts “The 6th INSHS International Christmas Sports Scientific Conference – “Qualitative and quantitative research in sport science”. 2011, Hungary, Szombathery. P. 56-57.
 • Kundziņa I., Grants J. Physical recreation activities of 45-55 years old people in city Madona. Abstracts of 5th Baltic Scientific Conference -”Current issues and new ideas in sport science“. 2012, Kauņa, Lietuva. P. 123-124.
 • Kundziņa I., Grants J. Relationship between beta endorphins and well-being for further outdoor activities in 45 to 55-years-old people (pilot study). Abstracts of 6th Baltic Scientific Conference “Sport Science for Sustainable Society” (ed. Grants J.), 2013, Riga, Latvia. P 49-50.

Citas publikācijas:

 • „Mācību Rokasgrāmata”. Raksts: „Aktivizē prātu kustoties”. „Ilustrētā Zinātne”; 3/2014.
 • „Sports teorijā un praksē”. Raksts: „Rūpējies par muguras veselību jau šodien”. „Sports”; Nr.3 (288), 2014.
 • „Kusties vesels”. Raksts: „Vingro savam priekam”. „Lauku Avīze”; 7/2012.
 • Raksts: „Fiziskās aktivitātes Madonas iedzīvotāju ikdienā”. „Stars”; 17.04.2012.

Dalība zinātniskajās konferencēs

2014.gada 7.-10.maijs. 7th Baltic Sport Scientific Conference. Uzstāšanās ar 

prezentāciju „Emotional well-being affected by physical 

recreations in 45-55-years-old people. Tartu, Estonia.

 

2014.gada 27.marts.

LSPA 6.Maģistrantu un doktorantu zinātniskā konference,

uzstāšanās ar prezentāciju „Fiziskās rekreācijas līdzekļi 45-55 

gadus vecu cilvēku labizjūtas uzlabošanai”. Iegūts 

apbalvojums.

 

2013. gada 14.-16. oktobris.

Rīgas Tehniskās universitātes 54. Starptautiskā zinātniskā 

konference. Uzstāšanās ar prezentāciju: „Relationship between 

beta-endorphins and emotional state in physically active 

individuals aged 45-55 (a report on a pilot study”.) Saņemts sertifikāts.

 

2013. gada 6.-8. septembris.

1th Student - Young scientistc Conference. Boloņa, Itālija. 

Uzstāšanās ar prezentāciju: „Emotional expressions and the 

level of beta-endorphins affected by physical load 45 to 55-

years-old people”. Saņemts sertifikāts.

 

2013. gada 22.-24. aprīlis.

6. Baltijas valstu zinātniskā konference. Uzstāšanās ar referātu:

„Relationship between beta-endorphins and well-being for 

further outdoor activities in 45 to55-years-old people”.

 

2013. gada 14. marts.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 5. Maģistrantu un 

doktorantu konference. Uzstāšanās ar prezentāciju: „Endorfīni 

un fiziskā aktivitāte”. Saņemts apbalvojums.

 

 

2012. gada 26. aprīlis.

Starptautiskā Zinātniskā konference Sporta zinātnē. Uzstāšanās 

ar referātu „Eirobarometra un Madonas pilsētas iedzīvotāju 

fizisko aktivitāšu salīdzinošā analīze.”  Saņemts sertifikāts.

 

2012. gada 18.-19. aprīlis. 5. Baltijas Sporta zinātņu konference. Uzstāšanās ar stenda 

referātu: „Physical recreation activities for 45 – 55 years old 

people in city Madona.” Lietuva, Kauņa. Saņemts sertifikāts.

 

2012. gada 17. marts. 4. doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference sporta

zinātnē. Uzstāšanās ar referātu: “Ikdienas fiziskās aktivitātes 

Madonas iedzīvotājiem”, iegūta 2.vieta.

 

2011. gada 11.-14.decembris.                

The 6th INSHS International Christmas Sport  

Scientific Conference”. Uzstāšanās ar stenda referātu: „Physical 

activity and sedentary living in Latvia”.

Szombathely, Hungary. Saņemts sertifikāts.

 

2011. gada 5. septembris.

LASE 90th Anniversary International Conference in Sport 

Science: “Sedentary living and the level of physical activity in 

Latvia: analysis and problem”, Saņemts sertifikāts.

 

2010. gada 8. aprīlis. Piedalīšanās ar ziņojumu Starptautiskajā 

             un izglītība, augsta sasnieguma sports, fiziskā 

            aktivitāte un veselība. Iegūts sertifikāts.

             zinātniskajā konferencē Sporta zinātnē – sports

 

Mans blogs

 • 23.03.2015
 • 2161

Ieskrien laimē jeb leģendārs pētījums par fizisko rekreāciju cilvēku labsajūtas uzlabošanā

Pirmo reizi sporta zinātnes vēsturē arī Latvijā aizstāvēta doktora disertācija par laimes hormonu jeb beta - endorfīnu, vēl zīmīgāk – tā ir arī pirmā disertācija par rekreāciju. Ievas Kundziņas pētījums: „Fiziskā rekreācija 45 līdz 55 gadus vecu cilvēku labsajūtas uzlabošanai” laimīgus padarījis daudzus.

Pēdējie tweeti
 • @FitnesaMentors: Kamēr putniņi sāk čivināt par pavasari, mēs - par aktīvu pavasari. Tagad un turpmāk par to, lai #TrenējiesGudri http://t.co/s39m1IkcUv
  04 Feb
Kontakti
 • Adrese: Rīga, Valguma iela 21
 • Tālrunis: 26336345
 • E-pasts: sadarbiba@fitnesamentors.lv
 • Darba laiks: 9:00 - 19:00
Sadarbība

Uzņēmumiem

Pašvaldībām  

Speciālistiem  

Treneriem

Profesionāļiem

Entuziastiem   

Vēlos sazināties

Piesakies jaunumiem (rakstīsim reti un saturīgi)

Par
FitnesaMentors.lv ir interaktīvs portāls ar mērķi uzlabot fitnesa industrijas pakalpojumu kvalitāti.
©2015-2016 Visas tiesības pieder fitnesamentors.lv Seko mums